Hjem

Sanity.

CMS er motoren i maskinen. Hjernen i systemet. Stedet der alt bor. Det styrer innholdet; artikkelen på nettsiden, menypunktene i appen, illustrasjonen som understøtter det hele.

Et tradisjonelt CMS knytter innhold til visning. Faste regler i en låst struktur. Innholdet knyttes til siden hvor det vises, og kan kun unntaksvis gjenbrukes andre steder. Et løsrevet CMS som Sanity fjerner denne koblingen og lar innholdet eksistere uten å være knyttet til en side. Dette gjør det lettere å jobbe med innhold, og åpner for at samme innhold kan vises flere steder.

Med en løsrevet modell styres koblingen mellom innhold og visning gjennom API-kall. Innholdet vedlikeholdes i Sanity, og de ulike webapplikasjonene eller appene dine henter innholdet og presenterer det. Redaktørgrensenittet, nå løsrevet fra siden innholdet publiseres på, kan designes rundt behovene til de med ansvar for publisering. Det er opp til deg hvordan du vil legge opp arbeidsflyten.

Publisering i Sanity

Det tradisjonelle CMS gjør redigering på sidenivå. Fra en menystruktur navigerer du til siden du vil redigere, hvor du kan gjøre de endringene det er lagt opp til for den enkelte side. Sanity kommer ikke med et slikt med et grensesnitt for publisering. Her bygges grensesnittet for publisering som en del av utviklingsløpet. Fra bunn, hver gang.

Etter flere prosjekter og mange år med erfaring har vi i Miles Create laget en beste praksis for arbeidsflyt. Dette er vårt standard oppsett som passer for de fleste og løser mange av de vanlige utfordringene i tradisjonelle CMS. Underveis i prosjektet ser vi etter muligheter for å gjenbruke innholdselementer for å forenkle oppgaven med å vedlikeholde og oppdatere innhold. Basert på innhold og struktur, er det ofte små grep som skal til for å gjøre stor forskjell.

I større og mer komplekse løsninger er etablering av publiseringsgrensesnittet en egen aktivitet som strekker seg gjennom hele utviklingsløpet. Sammen med prosjektteamet og representanter fra brukerne kan vi bygge spesialtilpassede publiseringsvisninger for vanlige oppgaver; posting av artikler, bilder, events eller nyhetsbrev. Ved å tilpasse dette til din organisasjon, får du kun det du faktisk trenger. Det gjør publiseringen rask, enkel og effektiv.

Utvikling i Sanity

Sanity er en utviklers drøm. Full fleksibilitet i oppsettet betyr at alt er mulig, og du har ikke de begrensningene som kommer med et tradisjonelt CMS. Sanity er et solid rammeverk bygget på åpen kildekode, og vedlikeholdes av et aktivt og voksende utviklermiljø.

Samtidig krever utvikling i Sanity et skarpt sinn og gode logiske evner. Når alt er mulig, er det lett å falle for fristelsen til å gjøre alt. Derfor har vi utviklet et solid metodisk rammeverk for å jobbe i og utvikle for Sanity, slik at kunden er med på laget fra utviklingen starter. Når nye behov dukker opp underveis i prosjektet gjør vi en revidering av eksisterende arbeidsflyt, og sørger for å harmonisere brukeropplevelsen på tvers av løsningen. Slik sikrer vi en kontinuerlig videreutvikling og iterering gjennom hele prosessen, fram mot en endelig sjekk når alt er på plass.

Websider, apps og applikasjoner må følge webstandarder og fungere fullt ut i alle nettleserne som følger de samme standardene. De må støtte lovkravene til universell utforming og de skal fungere godt på både mobil, nettbrett og desktop med et responsivt eller tilpasset design. Det er svært krevende å få dette til, dersom innholdet er tett knyttet til hvordan det presenteres. Med Sanity i verktøyskassen har vi en robust og fleksibel motor for innhold, samtidig som websider og andre applikasjoner kan utvikles og videreutvikles på best mulig måte for seg, mer uavhengig av innholdet enn hva som er tilfellet i en mer tradisjonell CMS. I Miles Create har vi jobbet med Sanity siden det kom på markedet. Dette gjør oss mer effektive, og gir kundene våre mer fleksibilitet.

Brukervennlighet i Sanity

Sanity setter krav til god prosjektmetodikk. Brukervennligheten, spesielt i komplekse løsninger, krever at innhold og publisering er tilstrekkelig forstått for å gjøre nytte av det. Koblingene mellom innhold og de stedene innholdet skal vises, må legges opp slik at det er intuitivt for de som jobber med det til dagen. Løst bra betyr dette at ting «bare virker» uten at man helt vet hvorfor. Løst dårlig gjør publisering til en evig jakt på siden hvor innholdet bor.

Dette betyr at Sanity har potensial til å være et brukervennlig publiseringsverktøy dersom det settes opp riktig. Ved å bruke tid med de som faktisk skal publisere og vedlikeholde innhold, sikrer vi en arbeidsflyt som passer din organisasjon.

Moden teknologistack

Sanity er et ungt CMS. Det har kun vært på markedet i noen år. Dette har betydelige fordeler i dagens digitale verden. Løsrevet fra arvesynd og gamle rammeverk er det bygget med støtte for moderne rammeverk. Med Next.js, Gatsby og .NET 5 kan det meste realiseres, og resultatet er støtte for løsninger på det som finnes av digitale enheter.

Sanity i verden

Dersom du synes dette høres interessant ut, er du i godt selskap. Sanity er i bruk av 200 millioner togpassasjerer i Europa, nettbutikken til XXL, Riks-TVs back-end, internasjonal læringsplattform, og Nobelstiftelsens målrettede kommunikasjon.

Dagens digitale løsninger er mer komplekse enn tidligere. Nettsider skal virke på ulike flater, og kravene til brukervennlighet er høy. Utviklere trenger fleksible back-end systemer, og redaktører trenger grensesnitt som matcher innholdet de skal publisere. Sanity løser dette enkelt og elegant. Derfor er det vårt foretrukne CMS i Miles Create.

Dette er Create

Miles Create er det nyeste tilskuddet på Miles-stammen; et dedikert team som leverer prosjekter fra A-Å. Med en kombinasjon av fagområder fra design og analyse til utvikling og drift, har denne avdelingen lang erfaring med å realisere interne arbeidsverktøy, nettsider og apper.

Miles Create 2021 ™

By clicking "Accept all cookies", you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.Cookie Notice