Hjem

Du er i godt selskap.

Våre kunder!

Cutters er et unikt drop in-konsept for hårklipp med fokus på effektivitet, kvalitet og pris. Gjennom å rendyrke konseptet hårklipp og enkel styling har Cutters ekspandert til nesten 100 salonger i Norge, Sverige og Finland.

Norwegian Hull Club er et av verdens største forsikringsselskap innen marin forsikring. Fra sitt hovedkontor i Bergen forsikrer de skip i det internasjonale markedet, og har et operasjonelt serviceteam av eksperter som bistår sine kunder i nødsituasjoner. Selskapet har røtter tilbake til 1837, og forsikrer i dag en flåte med over 11.000 skip og anlegg.

Noova jobber for å spare penger for bedrifter ved å redusere strømforbruk og kutte i energikostnadene. Dette løser de ved å bruke styringssystemer til å avdekke ulogisk forbruk. Noova ble grunnlagt i 2005 og har i dag over 2000 bedrifter på kundelisten.

Bliksund er et softwareselskap som lager samfunnskritiske systemer for norske nødetater. Gjennom digitale verktøy tilbys kunder ulike løsninger for blant annet virksomhetsdata, beslutningsstøtte, kvalitetssystem, mobile applikasjoner, og ambulansejournal.

Dette er Create

Miles Create er det nyeste tilskuddet på Miles-stammen; et dedikert team som leverer prosjekter fra A-Å. Med en kombinasjon av fagområder fra design og analyse til utvikling og drift, har denne avdelingen lang erfaring med å realisere interne arbeidsverktøy, nettsider og apper.

Si Hei ;)

By clicking "Accept all cookies", you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.Cookie Notice