Hjem

Våre metoder

Hvordan det er å jobbe med oss.

Her kan dere lese mer om hvordan vi jobber og løser utfordringene kundene våre kommer med.

UX.

Med mennesket i fokus og moderne teknologi skaper vi gode brukeropplevelser.

Cloud.

Med vår unike skytjeneste kan vi lage gode løsninger som sikrer null nedetid for brukerene og automatisk håndtering av feil.

Dette er Create

Miles Create er det nyeste tilskuddet på Miles-stammen; et dedikert team som leverer prosjekter fra A-Å. Med en kombinasjon av fagområder fra design og analyse til utvikling og drift, har denne avdelingen lang erfaring med å realisere interne arbeidsverktøy, nettsider og apper.

Miles Create 2021 ™

By clicking "I SUBMIT", you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.Cookie Notice