Hjem

De hjelper de som hjelper.

Bliksund

Bliksund er et softwareselskap som lager samfunnskritiske systemer for norske nødetater. Gjennom digitale verktøy tilbys kunder ulike løsninger for blant annet virksomhetsdata, beslutningsstøtte, kvalitetssystem, mobile applikasjoner, og ambulansejournal.

For Bliksund ble det gjennomført en strategi og konseptutviklingsprosess som resulterte i nytt brand, ny nettside, og videreutvikling av dagens programvare. Gjennom intervjuer og digitale workshops identifiserte vi behovene knyttet til videre vekst, og satt en retning for selskapet.

Prosjektet ble gjennomført våren 2020, og hadde oppstart etter Norge innførte strenge restriksjoner. Hele prosessen ble gjennomført off-site, med digitale idémyldringer på tvers av lokasjoner. Designere i Bergen, kunde i
Grimstad og Bodø.

For Bliksund ble det gjennomført en strategi og konseptutviklingsprosess som resulterte i nytt brand, ny nettside, og videreutvikling av dagens programvare. Gjennom intervjuer og digitale workshops identifiserte vi behovene knyttet til videre vekst, og satt en retning for selskapet.

Prosjektet ble gjennomført våren 2020, og hadde oppstart etter Norge innførte strenge restriksjoner. Hele prosessen ble gjennomført off-site, med digitale idémyldringer på tvers av lokasjoner. Designere og utviklere i Bergen, kunde i Grimstad og Bodø.

Smilende dame på redigert bakgrunn

Trenger du svar?

Ring en som svarer.
Clementine Isagerclementine.isager@miles.no922 94 756

Dette er Create

Miles Create er det nyeste tilskuddet på Miles-stammen; et dedikert team som leverer prosjekter fra A-Å. Med en kombinasjon av fagområder fra design og analyse til utvikling og drift, har denne avdelingen lang erfaring med å realisere interne arbeidsverktøy, nettsider og apper.

Miles Create 2021 ™

By clicking "I SUBMIT", you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.Cookie Notice