Hjem

Når det blåser opp til storm er det godt å ha noen i ryggen.

Norwegian Hull Club.

Norwegian Hull Club er et av verdens største forsikringsselskap innen marin forsikring. Fra sitt hovedkontor i Bergen forsikrer de skip i det internasjonale markedet, og har et operasjonelt serviceteam av eksperter som bistår sine kunder i nødsituasjoner. Selskapet har røtter tilbake til 1837, og forsikrer i dag en flåte med over 11.000 skip og anlegg.

Norwegian Hull Club sitt servicekonsept er unikt på verdensbasis. I en konservativ bransje ønsket de å skille seg fra resten, og tok kontakt med Miles Create for å tenke nytt rundt kommunikasjon, uttrykk, og visuell stil. De ønsket en tydeligere nettside som fanget oppmerksomheten.

Gjennom eksterne og interne intervjuer identifiserte teamet i Miles Create nøkkelfaktorene som kunne utgjøre en differensiator i markedet. Vinklingen som traff både markedet og det interne behovet. Resultatet ble en ny nettside som gjennom enhetlig interaksjon og tydelig kommunikasjon, får fram merkevaren og tar en tydelig rolle.

Smilende dame på redigert bakgrunn

Trenger du svar?

Ring en som svarer.
Clementine Isagerclementine.isager@miles.no922 94 756

Dette er Create

Miles Create er det nyeste tilskuddet på Miles-stammen; et dedikert team som leverer prosjekter fra A-Å. Med en kombinasjon av fagområder fra design og analyse til utvikling og drift, har denne avdelingen lang erfaring med å realisere interne arbeidsverktøy, nettsider og apper.

Miles Create 2021 ™

By clicking "I SUBMIT", you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.Cookie Notice